Sunday, May 06, 2012

Embarcadero Akademija: Multithreading

This is an announcement for the next “Embarcadero Academy” session. This time I will be talking about my favourite topic – multithreading. As the previous two sessions (Unicode, FireMonkey), this one is intended for the Slovenian Delphi programmers. The rest of my post is directed to potential participants and is therefore written in the Slovenian language.

image

Na osnovi velikega odziva in pozitivnih ocen prvega sklopa predavanj v seriji tehničnih predavanj Embarcadero Akademija 2012 z veseljem napovedujemo predavanje o prednostih večnitnega programiranja (multithreading), ki bo potekalo

v četrtek, 17. maja 2012, od 09.00 do 13.00 ure
v predavalnici Obrtne zbornice Vič, Tržaška 207, Ljubljana

(
zemljevid lokacije, parkirišče zbornice je dostopno preko Ulice Ivana Roba)

Računalniki so vse hitrejši, programi v Delphiju pa te moči ne znajo izkoristiti, ker uporabljajo le eno jedro od mnogih, ki jih vsebujejo sodobni procesorji. Na tehničnem predavanju, ki ga bo vodil Primož Gabrijelčič, si bomo ogledali prednosti, ki jih prinaša večnitno (multithreaded) programiranje.

Spoznali bomo tudi probleme, ki jih takšen pristop prinaša, si ogledali Delphijevo podporo za pisanje večnitnih aplikacij ter prosto dostopne knjižnice, ki večnitno programiranje krepko olajšajo (AsyncCalls, OmniThreadLibrary). Na praktičnih primerih (komunikacija s spletom, numerični izračuni, urejanje, delo z bazami podatkov) bomo spoznali prednosti visokonivojskih večnitnih konstruktov, kot so vzporedna zanka 'for' in cevovodi.

Udeležba na predstavitvi je brezplačna, vendar pa je število udeležencev omejeno, zato vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite.

Za vse dodatne informacije o izdelkih podjetja Embarcadero smo vam na voljo na telefonski številki 01/470-31-00 in elektronskem naslovu embarcadero@marand.si.

[originalno vabilo]

No comments:

Post a Comment