Presentations

Webinars

OmniThreadLibrary webinars, associated code samples and PowerPoint slides are available on the webinars page.

Embarcadero Academy 2024 (in Slovenian Language)

Python in Delphi predstavitev (ppspdf), programi (zip)

EKON 27

Defensive programming for better future - presentation (pps)
Parallel Programming with OmniThreadibrary - presentation (pps, pdf), code (zip)

International Pascal Congress 2023

Parallel Programming in Pascal (pps, pdf)
Writing multithreaded programs in Pascal - workshop - pps + pdf + code (zip)

Embarcadero Academy 2023 (in Slovenian Language)

Zbirke podatkov v Spring4D predstavitev (ppspdf), programi (zip)

Embarcadero Academy 2022 (in Slovenian Language)

Vse o tokovih podatkov (TStream) predstavitev (pps, pdf), programi (zip)
RAD Studio 2020-2022 - predstavitev (pps, pdf)
Design patterns - vzorci načrtovanja programov - predstavitev (pps, pdf), programi (zip)

DelphiCon 2020

High Performance Delphi - presentation (ppspdf), code (zip)

EKON 24

Writing FAST Delphi programs - presentation (pps, pdf), code (zip)

ITDevCon X

Patterns for pragmatists - presentation (pps, pdf), code (zip)
My code is slow. What can I do about that? - presentation (ppspdf), code (zip)
Back to basics: Enumerators  - presentation (ppspdf), code (zip)

Delphi Day 2019

Delphi and design patterns - presentation (pps, pdf), code (zip)
Fun with enumerators - presentation (pps, pdf), code (zip)

Spring4D European Conference 2019

Design patterns with Spring4D - presentation (ppspdf), code (zip)
Interception and dynamic proxy - presentation (ppspdf), code (zip)

DAPUG 2018

Writing High Performance Delphi Application - presentation (pps, pdf), code (zip), tasks for participants (zip), solutions to tasks (zip)
Writing Solid Code - presentation (pps, pdf), code (zip),  tasks for participants (zip), solutions to tasks (zip)
Defensive Programming for Better Future - presentation (pps, pdf), code (zip)

Delphi Day 2018

Writing High Performance Delphi Applications - presentation (pps, pdf), code (zip)
Defensive Programming for Better Future - presentation (pps), code (zip)

Embarcadero Academy 2017 (in Slovenian Language)

Spring4D - predstavitev (pps), programi (zip)
RAD Studio in Linux - predstavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip)

ITDevCon 2017

Writing a Simple DSL Compiler with Delphi - presentation (pps, pdf), code (zip)
Defensive Programming for Better Future - presentation (pps), code (zip)

Zlot Programistów Delphi

Unleash the power of Delphi debugger - presentation (pps, pdf), code (zip)
Parallel Programming Done Right with OTL and PPL - presentation (ppspdf), code (zip)

CodeRage XI

Debug Faster. Debug Smarter. - video, presentation (pps, pdf), code (zip)
Faster parallel programs with improved FastMM - presentation (pps, pdf), code (zip)

ITDevCon 2016

Advanced Debugging in Delphi - presentation (pps, pdf), code (zip)
How I Learned to Love FastMM Internals - presentation (pps, pdf), code (zip)
Git for Programmers - presentation (pps, pdf)

Embarcadero Academy 2016 (in Slovenian Language)

Kako do delujočih programov - varno programiranje in napredno razhroščevanje - predstavitev (pps), skripta (pdf)
RAD Studio in nadzor različic + Git - predstavitev (pps, pdf)

Embarcadero Academy 2015 (in Slovenian language)

Preizkušanje enot / unit testing - predstavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip)
Povežite aplikacije z arhitekturo REST - predstavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip)
Pohitrite programe z RAD Studiom XE7 - predstavitev (pps), programi (zip)

CodeRage X

Simplify Parallel Programming with Patterns - video, slides (pps, pdf), code (zip)

Embarcadero Technology Partner Spotlights

Simple Parallel Programming with Patterns and OmniThreadLibrary - video, slides (pps, pdf), code (zip)

Embarcadero Academy 2014 (in Slovenian language)

Predstavitev RAD Studia XE6 - hyperlinks
Predstavitev RAD Studia XE5 in C++ za iOS - predstavitev (pps), programi (zip)

DAPUG 2014

Attributes and RTTI - presentation (pps, pdf), code (zip)
Continuous integration, delivery, and deployment - presentation (pps, pdf)
Multithreading - presentation (pps, pdf), code (zip)
CPU profiling - presentation (pps, pdf), code (zip)
Regular expressions - presentation (pps, pdf), code (zip)

ITDevCon 2013

Continuous integration, delivery and deployment - presentation (pps, pdf)
From Zero to Hero in 60 Minutes - presentation (pps, pdf), code (zip)
Smart Mobile Studio today - presentation (pps, pdf)
Using attributes and RTTI to automate programming tasks - presentation (pps, pdf), code (zip)

Embarcadero Academy 2013 (in Slovenian language)

Večnitno programiranje v Delphiju - predstavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip)
Novosti v Embarcadero RAD Studiu XE3 - prestavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip)
Embarcadero RAD Studio in baze podatkov (DataSnap in FireDAC) - prestavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip)
Programirajmo za Android - predstavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip).

ITDevCon 2012

Regular Expressions - Friend or Foe - presentation (pps, pdf), code (zip)
Parallel Programming with OmniThreadLibrary - presentation (pps, pdf), code (zip)
Developing for Windows and OS X - presentation (pps, pdf), code (zip)

Embarcadero Academy 2012 (in Slovenian language)

Uporaba Unicode v sodobnih Delphi aplikacijah - predstavitev (pps),  skripta (pdf), programi (zip)
FireMonkey - ogrodje za izdelavo uporabniških vmesnikov - predstavitev (pps), skripta (pdf),  programi (zip)
Prednosti večnitnega programiranja - predstavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip, posodobljeno 2012-05-18)
FireMonkey2 - nova različica ogrodja za izdelavo vizualnih uporabniških vmesnikovpredstavitev (pps), skripta (pdf),  programi (zip)
Visual LiveBindings - ogrodje za povezovanje z bazami podatkov -  predstavitev (pps), skripta (pdf),  programi (zip)

ITDevCon 2011

Multithreading Made Simple with OmniThreadLibrary - presentation (pps, pdf), code (zip)
Refactoring in (and out of) Delphi - presentation (pps, pdf)
Pleasures and Pitfalls of Profiling - presentation (pps, pdf), code (zip)
Going Functional - presentation (pps, pdf), code (zip)

CodeRage 6

Multithreading Made Simple - presentation (mp4 - CodeCentral, Dropbox), slides + transcript (pdf), code (zip)

ADUG 2011

Getting Full Speed with Delphi - presentation (pps,  pdf), handouts (pdf), code (zip)

ITDevCon 2010

FastMM in Depth – presentation (pps, pdf), code (zip)
Parallel Programming Made Easy – presentation (pps, pdf), code (zip)
Building Multithreaded Solutions with OmniThreadLibrary – presentation (pps, pdf), code (zip)

VDUG webinar 2010

Parallel Programming with OmniThreadLibrary -  presentation (pdf), video (flash, mp4)