Presentations

Webinars

OmniThreadLibrary webinars, associated code samples and PowerPoint slides are available on the webinars page.

EKON 27

Defensive programming for better future - presentation (pps)
Parallel Programming with OmniThreadibrary - presentation (pps, pdf), code (zip)

International Pascal Congress 2023

Parallel Programming in Pascal (pps, pdf)
Writing multithreaded programs in Pascal - workshop - pps + pdf + code (zip)

Embarcadero Academy 2023 (in Slovenian Language)

Zbirke podatkov v Spring4D predstavitev (ppspdf), programi (zip)

Embarcadero Academy 2022 (in Slovenian Language)

Vse o tokovih podatkov (TStream) predstavitev (pps, pdf), programi (zip)
RAD Studio 2020-2022 - predstavitev (pps, pdf)
Design patterns - vzorci načrtovanja programov - predstavitev (pps, pdf), programi (zip)

DelphiCon 2020

High Performance Delphi - presentation (ppspdf), code (zip)

EKON 24

Writing FAST Delphi programs - presentation (pps, pdf), code (zip)

ITDevCon X

Patterns for pragmatists - presentation (pps, pdf), code (zip)
My code is slow. What can I do about that? - presentation (ppspdf), code (zip)
Back to basics: Enumerators  - presentation (ppspdf), code (zip)

Delphi Day 2019

Delphi and design patterns - presentation (pps, pdf), code (zip)
Fun with enumerators - presentation (pps, pdf), code (zip)

Spring4D European Conference 2019

Design patterns with Spring4D - presentation (ppspdf), code (zip)
Interception and dynamic proxy - presentation (ppspdf), code (zip)

DAPUG 2018

Writing High Performance Delphi Application - presentation (pps, pdf), code (zip), tasks for participants (zip), solutions to tasks (zip)
Writing Solid Code - presentation (pps, pdf), code (zip),  tasks for participants (zip), solutions to tasks (zip)
Defensive Programming for Better Future - presentation (pps, pdf), code (zip)

Delphi Day 2018

Writing High Performance Delphi Applications - presentation (pps, pdf), code (zip)
Defensive Programming for Better Future - presentation (pps), code (zip)

Embarcadero Academy 2017 (in Slovenian Language)

Spring4D - predstavitev (pps), programi (zip)
RAD Studio in Linux - predstavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip)

ITDevCon 2017

Writing a Simple DSL Compiler with Delphi - presentation (pps, pdf), code (zip)
Defensive Programming for Better Future - presentation (pps), code (zip)

Zlot Programistów Delphi

Unleash the power of Delphi debugger - presentation (pps, pdf), code (zip)
Parallel Programming Done Right with OTL and PPL - presentation (ppspdf), code (zip)

CodeRage XI

Debug Faster. Debug Smarter. - video, presentation (pps, pdf), code (zip)
Faster parallel programs with improved FastMM - presentation (pps, pdf), code (zip)

ITDevCon 2016

Advanced Debugging in Delphi - presentation (pps, pdf), code (zip)
How I Learned to Love FastMM Internals - presentation (pps, pdf), code (zip)
Git for Programmers - presentation (pps, pdf)

Embarcadero Academy 2016 (in Slovenian Language)

Kako do delujočih programov - varno programiranje in napredno razhroščevanje - predstavitev (pps), skripta (pdf)
RAD Studio in nadzor različic + Git - predstavitev (pps, pdf)

Embarcadero Academy 2015 (in Slovenian language)

Preizkušanje enot / unit testing - predstavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip)
Povežite aplikacije z arhitekturo REST - predstavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip)
Pohitrite programe z RAD Studiom XE7 - predstavitev (pps), programi (zip)

CodeRage X

Simplify Parallel Programming with Patterns - video, slides (pps, pdf), code (zip)

Embarcadero Technology Partner Spotlights

Simple Parallel Programming with Patterns and OmniThreadLibrary - video, slides (pps, pdf), code (zip)

Embarcadero Academy 2014 (in Slovenian language)

Predstavitev RAD Studia XE6 - hyperlinks
Predstavitev RAD Studia XE5 in C++ za iOS - predstavitev (pps), programi (zip)

DAPUG 2014

Attributes and RTTI - presentation (pps, pdf), code (zip)
Continuous integration, delivery, and deployment - presentation (pps, pdf)
Multithreading - presentation (pps, pdf), code (zip)
CPU profiling - presentation (pps, pdf), code (zip)
Regular expressions - presentation (pps, pdf), code (zip)

ITDevCon 2013

Continuous integration, delivery and deployment - presentation (pps, pdf)
From Zero to Hero in 60 Minutes - presentation (pps, pdf), code (zip)
Smart Mobile Studio today - presentation (pps, pdf)
Using attributes and RTTI to automate programming tasks - presentation (pps, pdf), code (zip)

Embarcadero Academy 2013 (in Slovenian language)

Večnitno programiranje v Delphiju - predstavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip)
Novosti v Embarcadero RAD Studiu XE3 - prestavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip)
Embarcadero RAD Studio in baze podatkov (DataSnap in FireDAC) - prestavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip)
Programirajmo za Android - predstavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip).

ITDevCon 2012

Regular Expressions - Friend or Foe - presentation (pps, pdf), code (zip)
Parallel Programming with OmniThreadLibrary - presentation (pps, pdf), code (zip)
Developing for Windows and OS X - presentation (pps, pdf), code (zip)

Embarcadero Academy 2012 (in Slovenian language)

Uporaba Unicode v sodobnih Delphi aplikacijah - predstavitev (pps),  skripta (pdf), programi (zip)
FireMonkey - ogrodje za izdelavo uporabniških vmesnikov - predstavitev (pps), skripta (pdf),  programi (zip)
Prednosti večnitnega programiranja - predstavitev (pps), skripta (pdf), programi (zip, posodobljeno 2012-05-18)
FireMonkey2 - nova različica ogrodja za izdelavo vizualnih uporabniških vmesnikovpredstavitev (pps), skripta (pdf),  programi (zip)
Visual LiveBindings - ogrodje za povezovanje z bazami podatkov -  predstavitev (pps), skripta (pdf),  programi (zip)

ITDevCon 2011

Multithreading Made Simple with OmniThreadLibrary - presentation (pps, pdf), code (zip)
Refactoring in (and out of) Delphi - presentation (pps, pdf)
Pleasures and Pitfalls of Profiling - presentation (pps, pdf), code (zip)
Going Functional - presentation (pps, pdf), code (zip)

CodeRage 6

Multithreading Made Simple - presentation (mp4 - CodeCentral, Dropbox), slides + transcript (pdf), code (zip)

ADUG 2011

Getting Full Speed with Delphi - presentation (pps,  pdf), handouts (pdf), code (zip)

ITDevCon 2010

FastMM in Depth – presentation (pps, pdf), code (zip)
Parallel Programming Made Easy – presentation (pps, pdf), code (zip)
Building Multithreaded Solutions with OmniThreadLibrary – presentation (pps, pdf), code (zip)

VDUG webinar 2010

Parallel Programming with OmniThreadLibrary -  presentation (pdf), video (flash, mp4)